Отделение по Детски болести

Отделение по педиатрия при многопрофилна болница за активно лечение "Здраве" е с II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Педиатрия".

Отделението разполага с 32 легла и се намира на 3 етаж от болницата.

Съвременна апаратура - ЕКГ монитори, префузори, инхалатор, спирометър, пулсоксиметър и др. съгласно стандарта.

Отличен екип за диагностично уточняване и лечение на заболяване на респираторната система, гастроинтестинален тракт, пикочо-полова система, алергични болести и др. на деца от 0 до 17 години.