Отделение по Вътрешни болести

Отделението по Вътрешни болести е с II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Вътрешни болести".

В отделението се осъществяват дейности по медицинските специалности:
• Кардиология - отговаряща на II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Кардиология";
• Гастроентерология - отговаряща на II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Гастроентерология";
• Ендокринология и болести на обмяната - отговаряща на II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Ендокринология и болести на обмяната";
• "Ревматология" - отговаряща на II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Ревматология";
• "Нефрология"- отговаряща на I-во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Нефрология";
Отделението по Вътрешни болести е разположено на 3-ти етаж в болницата, разполага с 48 легла и е профилирано в няколко направления:
Профилактика, диагностика и лечение на вътрешни болести, гастроентерологични, кардиологични и ендокринологични заболявания.
Отделението е оборудвано с последно поколение ендоскопска апаратура.

Манипулациите, които се извършват в отделението са:
- гастроскопия
- колоноскопия
- ехография на коремни органи
- ендоскопска хемостаза
- полипектомия на полипи в хранопровод, стомах и дебело черво

В отделението се осъществява диагностика и лечение на цялата палитра гастроентерологични и ендокринни заболявания.

Осигурен е напълно свободен и своевременен достъп както до амбулаторна, така и до болнична медицинска помощ на всички осигурени от националната здравно-осигурителна система български граждани, осигурени от здравно-осигурителните фондове граждани, както и на желаещите сами да заплатят за оказаните медицински услуги български и чужди граждани. Отделението осигурява денонощна помощ при всички спешни и неотложни състояния в гастроентерологията - кървене от гастроинтестиналния тракт, чуждо тяло, декомпенсация на хронични чернодробни заболявания, заболявания на хепато-билиарната система ,декомпенсиран захарен диабет.
Осъществява се лечение и проследяване на пациенти със Захарен диабет и Болести на щитовидната жлеза. Специално внимание се отделя на обучението на диабетно болните. Отделението разполага с най-модерната ехографска апаратура – с доплерова диагностика за прецизен оглед на щитовидната жлеза и коремни органи.