Отделение по Хирургия

Отделението по Хирургия е с III-то ниво на компетентност в изпълнение на "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево- челюстна хирургия" 

Хирургичното отделение е разположено на I етаж на болницата. Отделението разполага с 37 легла.

Операционният блок разполага с две хирургични операционни зали.


В отделението се извършват оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност на всички заболявания на гастро-интестиналната система, жлъчно -чернодробната система, далака, ретроперитонеалното пространство, щитовидната жлеза, ануса и перианалното пространство и други, изискващи отстраняване на част или цял орган ,поставяне на импланти, намеса върху един и повече органи на един етап, едновременна намеса върху орган или органи от две области /кухини /остър хирургичен корем.
В това число се включват и по-голямата част от онкологичните заболявания на органите на коремната кухина и млечната жлеза.