Отделение по Ортопедия и травматология

Отделението по Ортопедия и травматология отговаря на III-то ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Ортопедия и травматология".

Отделението по Ортопедия и травматология е разположено на 4 етаж в болницата и разполага с 30 легла.

Оборудвано е със съвременна апаратура , позволяваща на медицински специалисти да предоставят съвременно лечение на пациентите, потърсили тяхната помощ.
Оперативната дейност се осъществява в две операционни зали оборудвани по всички стандарти с необходимата апаратура - нов рентгеноскопичен апарат с телевизионна уредба, артроскопска апаратура, силова техника .

В отделението по Ортопедия и травматология се извършва ендопротезиране на големи стави:
• тазобедрена става
• колянна става