Отделение по Урология

Отделението по Урология е с II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Урология"

Отделението по Урология се намира на третия етаж на болницата и разполога с 8 легла.