Отделение по Очни болести

Отделението по очни болести е с II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Очни болести".

Отделението се намира на 3 етаж и разполага с 5 легла.