Отделение по Ушно-носно-гърлени болести

Отделението по Ушно-носно-гърлени болести е с II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Ушно-носно-гърлени болести".

Отделението се намира на 3 етаж в болницата и разполага с 8 легла.

Диагностично-лечебната работа на отделението е насочена към следните направления:

• Най-съвременните методи за диагностика на заболяванията в областта на ушно-носно-гърлените болести.

• Диагностика и лечение на заболяванията на ушите.

• Диагностика и лечение на заболяванията на носа.

• Оперативно лечение на ушно-носно-гърлените болести.