Отделение по Акушерство и гинекология

Отделението по Акушерство и гинекология отговаря на II-ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Акушерство и гинекология".
В отделението се осъществява дейност по медицинската специалност " Неонатология" , отговаряща на I- ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Неонатология"
Отделението по Акушерство и гинекология се намира на 4 етаж. Легловата база се състои от два клинични сектора - родилен и гинекологичен, и разполага с 37 легла.

Отделението разполага с две операционни и родилна зала. Осигурена е денонощна висококвалифицирана и специализирана акушеро-гинекологична помощ.

Комфорта на пациента е осигурен не само от добрите условия, но и от всеотдайните грижи на отличен екип от професионалисти - акушеро-гинеколози, неонатолози, анестезиолози, акушери и санитари.