Паразитологична лаборатория

Паразитологична лаборатория при ДКЦ-I Пазарджик обслужва стационарно и амбулаторно болни.
Извършват се изследвания с морфологични и серологични методи за установяване на паразитни заболявания и амбулаторни прегледи.
Ръководи се от лекар със специалност „Медицинска паразитология“.

В лабораторията се извършват и профилактични паразитологични изследвания за здравна книжка или детско заведение.