Патохистологична лаборатория

В лабораторията се извършват широка гама от цитологични (в това число скринингови и по европейски програми за превенция)изследвания и хистологични такива (хирургични, гинекологични, гастроентерологични, оториноларингологични).

Благодарение на модерната апаратура, обработката на препаратите постъпили от различните отделения на болницата е много бърза, като експресното изследване (така нареченият гефрир) се извършва до 10 минути от постъпването на материала. Трайните тъканни проби (биопсиите) се изготвят за 48 часа, договорено е със специализирани лаборатории ИХХ, и се съхраняват в хистотека за период от 10 години.

В лабораторията работят квалифицирани специалисти, извършващи диагностична дейност на професионално ниво, което съчетано с доброто оборудване на лабораторията, гарантира висока достоверност на резултатите.