Микробиологична лаборатория

Микробиологична лаборатория - обслужва амбулаторно, диспансерно и стационарно болни. Извършват се микробиологични изследвания за изолиране на етиологичен причинител и чувствителност, доказване на антигени от: фекални проби, рани, гърлен, носен, очен и ушен секрети, храчки, урокултура, хемокултура, ликвор. Лабораторията е осигурена с условия, съоръжения, апаратура, пособия и консумативи гарантиращи добра практика и безопасна среда. Включена е в българската национална система за контрол на качеството – цикъл „Микробиология” и притежава сертификат.

Видове изследвания извършвани в МБЛ:

Изследване на назофарингиален секрет, гърлен и храчка:

- Директен микроскопски препарат
- Посявка (аеробна, анаеробна)
- Изследване на стрептококи, стафилококи, сем. Ентеробактериацее, кандида и др.

Микробиологично изследване на урина:

- Аеробна посявка
- Изследване за Ентеробактерия, стафилококи, стрептококи, ентерококи, кандида и др.

Микробиологично изследване на материали от гениталният тракт ( генитален, цервикален, уретрален):

- С микроскопски препарат – гонококи, Г.вагиналис, анаероби, трихомонас)
- Посявка
- Изследване за Кандида, стафилококи, стрептококи, ентерококи, ентеробактериацее

Микробиологично изследване на раневи секрети:

- Директен микроскопски препарат
- Посявка (аеробна)
- Изследване за: стафилококус ауреус, стрептококи, Ентеробактериацее.
- Микробиологично изследване на кръв (хемокултура)

Микробиологично изследване на ликвор

Микробиологично изследване на фецес

Идентификация на гъбички с медицинско значение, причинители на кожно-лигавични и системни инфекции на базата на тяхната микроскопска морфология и биохимична идентификация, определяне на антимикробна чувствителност.

Определяне на антимикробна чувствителнист на бързо растящи микроорганизми към антибиотици и химиотерапевтици по дисково-дифузионнен метод.

Ръководи се от лекар със специалност "Микробиология". В лабораторията работи специалист биолог и микробиологични лаборанти.