СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

Обучение и Специализация

15.10.2021 петък

Лекар специализант по Анестезиология и интензивни грижи

УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД  МС ЗДРАВЕ гр Пазарджик  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда ОБЯВЯВА 1(една) свободна длъжност за лекар специализант по “Анестезиология и интензивни... повече...

15.10.2021 петък

Лекар специализант по Анестезиология и интензивни грижи

УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД  МС ЗДРАВЕ гр Пазарджик на основание §27 от  Наредбата за изменение и допълнение   на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването , обявява едно свободно работно място , финансирано от държавата за 2022г. за зае... повече...