СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Рентгенология

06.02.2023 понеделник

Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Рентгенология

Във връзка с обявения на основание чл.17, ал. 1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД МС ЗДРАВЕ,конкурс за заемането на длъжността:„Лекар специализант по Рентгенология“ –1(една) свободна длъжност за Отделение по Рентгенология.

Ви уведомяване, че след приключване на Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД МС ЗДРАВЕ са допуснати до Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати:

 1. Ибрахим Муса