СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

Лекар специализант по Хирургия

04.08.2022 четвъртък

Лекар специализант по Хирургия

На основание §27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД-МС ''ЗДРАВЕ''гр.Пазарджик, обявява едно свободно работно място финансирано от държавата за 2022г. за заемане на длъжността : „Лекар специализант по Хирургия“ .Необходими документи за кандидатстване:

-/заявление свободен текст, диплома за висше медицинско образование, автобиография,мотивационно писмо и удостоверение за членство в БЛС,/.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената  позиция в деловодството на МБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД-МС ''ЗДРАВЕ" на  -2- ри етаж администрация.Кандидатът ще бъде поканен на събеседване, ще се сключат срочни трудови договори по член 11 алинея 1 точка 1 от КТ. Срокът за подаване на документи е 15.08.2022.

Телефон за контакт: 0899999411
email: mdinkova@bulpharma.bg