СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

Лекар специализант по Акушерство и гинекология

04.03.2022 петък

Лекар специализант по Акушерство и гинекология

УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД  МС ЗДРАВЕ гр. Пазарджик  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда ОБЯВЯВА 1(една) свободна длъжност за лекар специализант по “Акушерство и гинекология “ към  отделението по Акушерство и гинекология .  Необходими документи за кандидатстване : 
-/заявление свободен текст, диплома за висше медицинско образование, автобиография,мотивационно писмо и удостоверение за членство в БЛС/в деловодството на болницата -2- ри етаж администрация, кандидатът ще бъде поканен на събеседване.
 Телефон за контакт: 0899999411
email: mdinkova@bulpharma.bg