СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

Конкурс за "Лекар-специализант по Гастроентерология"

26.05.2023 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Гастроентерология"

УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД  МС ЗДРАВЕ гр. Пазарджик  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД МС ЗДРАВЕ, обявява свободна позиция за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Гастроентерология“–1(една) свободна длъжност за Отделение по Гастроентерология.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 26.05.2023г. до 26.06.2023г., като подадат в  деловодството на болницата -2- ри етаж администрация, следните документи:

  1. Заявление за кандидатстване свободен текст.
  2. Копие от документ за самоличност.
  3. Автобиография.
  4. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина.
  5. Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.

Ще се провежда на три етапа:

Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ "ПЪЛМЕД" ООД МС ЗДРАВЕ.

Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект.

Трети етап – събеседване с кандидатите издържали писмения изпит.

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.

 Конспект за изпита се получава при подаване на документите.

Телефон за контакт: 0899999411
email: mdinkova@bulpharma.bg