СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

Свободни места за медицински сестри в отделения

16.03.2022 сряда

Свободни места за медицински сестри в отделения

На основание §27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност от професионално направление "Здравни грижи" по специалността "Медицинска сестра" в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД-МС ''ЗДРАВЕ''гр.Пазарджик, обявява десет свободни места за преддипломен стаж финансирани от държавата за 2022г.

.Необходими документи за кандидатстване:
-/заявление в свободен текст, автобиография,мотивационно писмо /в деловодството на болницата -2- ри етаж администрация.Кандидатите следва да заявят писмено своето желание до 10.04.2022 г.

Телефон за контакт: 0899999411
email: mdinkova@bulpharma.bg