СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

Утвърден ценоразпис

Утвърден ценоразпис на Медицинска структура „Здраве“ за всички предоставяни медицински и други усулуги:

ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК В ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ
ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ
ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ
ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ
ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК В ОТДЕЛЕНИЕ ПО УНГ БОЛЕСТИ
ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО УНГ БОЛЕСТИ
ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК В ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ
ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ
ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ
ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Утвърден ценоразпис на ДКЦ 1 Пазарджик.

Ценоразписа може да изтеглите от тук