СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

Списък на общопрактикуващи лекари с кабинети в ДКЦ "Здраве"

Д-р Ташо Тиков к-т 102
Д-р Мариана Проценко к-т 116
Д-р Гергана Бесалева к-т 114
Д-р Милан Жеков к-т 114
Д-р Добринка Генчева к-т 111
Д-р Светла Кадийска к-т 106
Д-р Галина Точкова к-т 113
Д-р Валя Виденова к-т 112
Д-р Елена Недева к-т 105
Д-р Виолина Чеканова к-т 117
Д-р Здравка Ласева к-т 121
Д-р Камел Шен к-т 115
Д-р Хели Шибилова к-т 123
Д-р Стоян Стоянов к-т 103
Д-р Любка Михова-Радева к-т 125
Д-р Диана Кръстева к-т 120
Д-р Михаил Михайлов к-т 127
Д-р Тодор Тилов к-т 126
Д-р Дженка Милева к-т 119
Д-р Ангел Найденов к-т 118
Д-р Иванка Сулева к-т 110
Д-р Росица Кузева к-т 109
Д-р Балбир Бхатра к-т 104
Д-р Николай Янков к-т 125
Д-р Димитър Гачев к-т 124
Д-р Гинка Иванова к-т 108