СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

Договори със застрахователни и здравно-осигурителни компании

Списък на застрахователни и здравно-осигурителни компании, с които ДКЦ-I Пазарджик и Медицинска структура „Здраве“ имат сключени договори:

1.ЗД "ОЗОК ИНС" АД
2."ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУД" АД
3."ЗАД България" АД
4.ЗАД "ВИКТОРИЯ"
5."ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
6."ЗЗК Надежда" АД
7."ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
8."ЗЕАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"
9."Европейска здравноосигурителна каса" 
10."ДЗИ - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД