СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

Договори със застрахователни и здравно-осигурителни компании

Списък на застрахователни и здравно-осигурителни компании, с които ДКЦ-I Пазарджик и МБАЛ „Здраве“ имат сключени договори:

1."Дженерали Застраховане" АД
2. Евроинс - Здравно осигуряване ЗЕАД
3. Европейска здравноосигурителна каса АД
4. ЗАД Ай Ен Джи - клон София
5. ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп'“ АД
6. ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД
7. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ АД