СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

МС "ЗДРАВЕ" обявява свободни места за Лекари специализанти

На основание §27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД-МС ''ЗДРАВЕ''гр.Пазарджик, обявява свободни работни места финансирани от държавата за 2023г. за заемане на длъжността Лекар специализант по следните специалности:


1. Анестезиология и интензивни грижи -  две свободни работни места
2. Урология - две свободни работни места
3. Педиатрия - едно свободно работно място 
4. Акушерство и гинекология - едно свободно работно място 
5. Гастроентерология - едно свободно работно място 
6. Ревматология - едно свободно работно място 
 
Необходими документи за кандидатстване:
  -заявление свободен текст, диплома за висше медицинско образование, автобиография,мотивационно писмо и удостоверение за членство в БЛС
Нужните документи могат да се представят в деловодството на болницата -2- ри етаж администрация.Кандидатите следва да заявят писмено своето желание от 16.08.2023 до 10.09.2023 и ще бъдат поканени на събеседване.
Телефон за контакт: 0899999411
email: mdinkova@bulpharma.bg