СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

Клинични пътеки

026

"Заболявания на горния гастроинтестинален тракт" - над 18 г.

028

"Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт" - над 18 г.

030

"Заболявания на тънкото и дебелото черво" - над 18 г.

031

"Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт" - над 18 г.

033

"Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума" - над 18 г.

034

"Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)" - над 18 г.

047.1

"Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден"

047.2

"Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и болничен престой до 3 дни"

050

"Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик"

052

"Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация" - над 18 г.

055

"Заболявания на миокарда и перикарда над 18 год."

056

"Ритъмни и проводни нарушения" - над 18 г.

059

"Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик" - над 18 г.

060

"Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик над 18 год."

061

"Остър и обострен хроничен пиелонефрит" - над 18 г.

070

"Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур:Стадии Т1-3,N0-2,M0-1"

072

"Трансуретрална простатектомия"

073

"Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения с изключение на ендоскопски методи"

074

"Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика"

076

"Бъбречно каменна болест : Уролитиаза - ендоскопски методи на лечение"

078

"Оперативни процедури върху мъжка полова система"

079

"Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност"

080

"Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност"

081

"Оперативни процедури при инконтиненция на урината"

083

"Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища"

084

"Оперативни процедури при травми на долнити пикочни пътища"

085

"Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност"

086

"Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност"

089

"Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи"

102

"Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст"

103

"Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст"

104

"Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години"

114

"Глухота – диагностика и консервативно лечение"

118

"Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчева мембрана"

119

"Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха"

120

"Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците"

121

"Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята"

123

"Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия"

129

"Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма"

130

"Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми"

131

"Оперативно отстраняване на катаракта"

133

"Хирургично лечение на глаукома- без деца до 28-я ден"

134

"Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност- без деца до 28-я ден"

135

"Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност - без кодове 15.11, 15.12, 15.13, 15.19, 15.21, 15.22, 15.29, 15.3, 15.4, 15.5, 15.9"

138

"Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми"

139

"Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му"

141

"Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение"

142.1

"Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гестационна седмица включително"

142.2

"Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 20 гест. с. включително"

143

"Интензивни грижи при бременност с реализиран риск"

144

"Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г.с."

145

"Нерадикално отстраняване на матката"

147

"Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи"

149

"Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи"

150

"Корекции на тазова /перинеалната/ статика и/или на незадържане на урината при жената"

151

"Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход"

154

"Интензивно лечение на интраи постпартални усложнения, довели до шок"

155

"Интензивно лечение на интраи постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването"

158

"Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години" - над 18 г.

160

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г." - над 18 г.

162

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 г." - над 18 г.

164

"Оперативни процедури върху апендикс" - над 8 г.

165

"Хирургични интервенции за затваряне на стомах" - над 8 г.

166

"Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство" - над 8 г.

167

"Оперативни процедури при хернии" - над 8 г.

168

"Оперативни процедури при хернии с инкарцерация" - над 8 г.

169

"Конвенционална холецистектомия" - над 8 г.

170

"Лапароскопска холецистектомия" - над 8 г.

171

"Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища" - над 8 г.

173

"Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест" - над 8 г.

175

"Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност - без планови до 8 год.,само при спешни случаи" - над 8 г.

176

"Оперативни процедури върху далака при лица над 18 г." - над 18 г.

178

"Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции - за пациенти до 8 годишна възраст само по спешност" - над 8 г.

179

"Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0" - над 8 г.

180

"Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия" - над 8 г.

181

"Оперативно лечение при остър перитонит"

182

"Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси"

183

"Консервативно лечение при остри коремни заболявания" - над 18 г.

184.1

"Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани" - над 8 г.

184.2

"Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани"

185

"Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени и доброкачествени новообразувания, с намален болничен престой 1 ден"

188

"Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност" - над 8 г.

202

"Консервативно поведение при леки и средно -тежки черепно-мозъчни травми"

204

"Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение"

205

"Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции"

215

"Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник"

216

"Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става"

217

"Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност"

218

"Малки оперативни процедури на таза и долния крайник"

219

"Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система"

220

"Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник"

221

"Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник"

222

"Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник"

223

"Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник"

261

"Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност"

262

"Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност"

263

"Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията"

264

"Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област"

269

"Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест"

271

"Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест"

279

"Грижи за здраво новородено дете"

280

"Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца"

292

"Токсоалергични реакции при лица под 18 години"

308

"Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст"