СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД – МС „ЗДРАВЕ“

УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД – МС „ЗДРАВЕ“ УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД – МС „ЗДРАВЕ“ УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД – МС „ЗДРАВЕ“
УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД – МС „ЗДРАВЕ“

Медицински комплекс "Здраве" се състои от Многопрофилна болница за активно лечение "Здраве" и ДКЦ-I Пазарджик.

Медицински комплекс „Здраве“ е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България.

Стационарният блок на болницата разполага 226 легла.

Болницата е оборудвана със съвременна апаратура.

В Многопрофилна болница за активно лечение "Здраве" практикуват лекари с дългогодишна практика и с доказани професионални качества, които гарантират високо качество и компетентност на медицинското обслужване.
От специалистите по здравни грижи се предоставят качествени общи и специфични сестрински грижи за пациентите.

Болницата предоставя съвременни възможности за обучение на стажант-лекари, специализанти и специалисти по здравни грижи.

Структурите на болницата имат второ и трето ниво на компетентност от Министерство на здравеопазването.

В ДКЦ-I Пазарджик има 60 кабинета, в които работят 26 общопрактикуващи лекари и над 50 лекари от различни специалности в доболничната помощ.

Болницата има сключен договор с НЗОК.

ДКЦ-I Пазарджик разполога с Неотложна медицинска помощ .

Електронна администрация на здравния процес пести време и гарантира пълнота и коректност на всички данни за състоянието на пациента.

Медицински комплекс "Здраве" разполага със собствен безплатен паркинг.