СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

Медицинска структура „Здраве“

Медицинска структура „Здраве“ Медицинска структура „Здраве“ Медицинска структура „Здраве“
Медицинска структура „Здраве“

Медицинска структура „Здраве“ се състои от Многопрофилна болница за активно лечение "Здраве" и ДКЦ-I Пазарджик.

Медицинска структура „Здраве“ е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България.

Стационарният блок на болницата разполага 226 легла.

Болницата е оборудвана със съвременна апаратура.

В Медицинска структура „Здраве“ практикуват лекари с дългогодишна практика и с доказани професионални качества, които гарантират високо качество и компетентност на медицинското обслужване.
От специалистите по здравни грижи се предоставят качествени общи и специфични сестрински грижи за пациентите.

Болницата предоставя съвременни възможности за обучение на стажант-лекари, специализанти и специалисти по здравни грижи.

Структурите на болницата имат второ и трето ниво на компетентност от Министерство на здравеопазването.

В ДКЦ-I Пазарджик има 60 кабинета, в които работят 26 общопрактикуващи лекари и над 50 лекари от различни специалности в доболничната помощ.

Болницата има сключен договор с НЗОК.

ДКЦ-I Пазарджик разполога с Неотложна медицинска помощ .

Електронна администрация на здравния процес пести време и гарантира пълнота и коректност на всички данни за състоянието на пациента.

Медицинска структура „Здраве“ разполага със собствен безплатен паркинг.